Bulletinen över RV48 körs av SK7RFL …..

Följande Radioamatörer som byts om att köra RV48:

SK7SSA Sönd. 09:00 RV48 SK7RFL  SM7DZV Erik

SK7SSA Sönd. 09:00 RV48 SK7RFL  SM7YTE Björn

SK7SSA Sönd. 09:00 RV48 SK7RFL SM7NJD Åke

Reserver: SM7HGY Magnus och SM7GMD  Conny

Samordnare: SM7NJD Åke

DL7 (SM7HZK) Bo
Share