Bockebodaträffen med SSA distrikt 7-möte!…

Klicka på ovan bild så kommer Ni till SK7BQ,s hemsida.

Mer info kommer bl.a. i QTC

DL7 (SM7HZK) Bo
Share