Bockebodaträffen 2016…

Hundratals radioamatörer från när och fjärran, bl.a SM0, SM6 och OZ besökte Bockebodaträffen i Kristianstad, 5-års jubileum av SK7BQ Kristianstads Radioamatörer och FRO Kristianstads populära sommarträff.
Klicka på denna länk och se och läs mer om denna träff: http://www.sk7bq.com/
DL7 (SM7HZK) Bo
Share