Bilder från Vårauktionen på SK7HW i Växjö tagna av SM5SUH/Janne…

Kolla på denna länk: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMQ02S_OByhtWtM&id=E90FE1FE9C33C886%217664&cid=E90FE1FE9C33C886

Om bilderna försvinner på ovan länk kan Ni se dem på : www.jannesresor.se

och klicka på Jannes reser 2017.

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share