Bilder från D6 mötet

Här några bilder från distriktsmötet i Järpås, arrangerat av Lidköpings Radioamatörer – SK6LR. Väl arrangerat samt en mycket intressant föredrag av Tillman, SM0JZT.

Mötesanteckningar kommer senare.

Bilder tagna av Eva, SM6-8442

SM6EAT Roland
Share