Årsrapport till PTS, 2017

I delegationsbeslutet föreskriver PTS innehållet i den årsrapport SSA ska lämna.
Årsrapporten kan läsas här 

SM6CNN, ordförande Anders
Share