Utställare

Utställare kommer inom kort att få en inbjudan att deltaga i vår utställning på Årsmötet 2020. Inbjudna utställare och sponsorer kan indelas i 2 kategorier; lokala- och riks-aktuella företag.

Vi kommer i samband med inbjudan att erbjuda möjlighet att inte bara ställa ut, utan även att marknadsföra och sälja produkter, som riktar sig till amatörradiokollektivet under tiden fram till årsmötet.

Allt från lokala produkter till radioutrustning och relaterade produkter är intressant och vi kommer att sikta på att få en bred representation av företag på plats i vår rymliga lokal.

Vårt pris för att få plats i lokalen, eller delta i vår marknadsföring som sponsor fram till och under årsmötet är väldigt rimligt. Ni erbjuder ett eller flera priser i de lotterier vi kommer att sälja under utställningsdagen (lördagen) med dragning under banketten på kvällen.

Företag som redan nu känner sig manade att besök oss med sina produkter eller vill vara med som sponsor är självfallet redan nu välkomna att kontakta oss. Tag kontakt med Johan, SA3BYC, som ansvarar för dessa kontakter. Gärna mejl; ssa2020@contester.se men även på telefon 070-9404092.

Allmän hint om marknadsföringen

Under tiden fram till årsmötet i april kommer vi att marknadsföra årsmötet löpande i de media som står till buds. Till exempel; QTC, Hamnews, SSA’s Bulletiner, direkt till radioklubbar med utskick och självfallet på vår egen årsmötes-webbsida.

På detta sätt vill vi ge de utställare och säljare som bokar plats att närvara på årsmötet så mycket förhandspublicitet som bara är möjligt. Allt för att garantera en bra avkastning på investeringen i att delta.

 

Share