Arkiv: VHF/UHF/SHF

Kommer flyg och satellitnavigation att reducera våra band?

Inför Internationella Teleunionens viktiga nästkommande världsradiokonferens WRC 2023 finns det från Frankrike önskemål om att få ta över 144-146 MHz för flygets behov. Dessutom vill man från annat håll att vår användning av 1240-1300 MHz ska reduceras till förmån för … Läs mer

Share

Hot mot 144 och 1296 MHz-banden – diskussioner inför WRC-23

Det har väl inte undgått någon att förberedelserna inför ITU:s konferens World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) i Sharm el-Sheik är i slutfasen. Vi har i omgångar tagit upp årets huvudpunkter för amatörradion. Vad som klarnar under slutskedet av förberedelserna är … Läs mer

Share

Framtiden formades i Wien – IARU rapporter från SSA delegaterna

Möte i C7-gruppen, EMC I april hölls ett antal möten i Wien inom International Amateur Radio Union,IARU där SSA representerar Sveriges intressen i IARU Region 1. Från SSA deltog vår sektionsledare Mats SM6EAN, Håkan SM5AQD för HF, Kjell SM7GVF för … Läs mer

Share

Långa distanser på de högre mikrovågsbanden.

Den 10 mars lyckades Barry VE4MA/K7, Al W5LUA Tony K8ZR, Mark N0IO och Bill W7QQ genonföra QSOs  på 10, 24, 47 och 78 GHz mellan Mount Lemmon och White Tanks i Arizona. Distansen var 207 km. Det var fri sikt … Läs mer

Share

Nordiska VUSHF-mötet 2019 i Norge

Nu finns hemsidan upplagd för Nordiska VUSHF-mötet 2019, 14-16 juni, så dags pricka in i kalendern! Mötet hålls på samma plats som senast i Norge, Skjeberg (JO59OF) just innanför sydgränsen till Sverige. Kolla in www.vushf.no. 73′ /Mats, SM6EAN SM6EAN Mats

Share

Oscar-100 (Es’hail-2/PA4)

Efter 50 år av AMSAT aktivitet så har vi nu nått nummer 100. Lämpligt nog så blev det den första amatörtranspondern i geostationär position. (26 grader öst) Nedlänken sker på 10Ghz vilket normalt sett brukar bli problem för den genomsnittlige … Läs mer

Share

IARU Region 1 C5-möte

Vart tredje år är det konferens inom IARU Region 1, och däremellan brukar det vara ett förberedande möte i Wien — i år är ett sådant förberedande möte den 27-28 april. Kjell, SM7GVF, har SSAs uppdrag att företräda Sverige inom … Läs mer

Share

Info från EU om 5G i 3,4GHz-bandet

EU har under längre tid förespråkat 3,4-3,8GHz för 5G. Länkat till nedanstående EU-sida finns ett beslut kring implementation med tidsramen 2020 för tillgång av större block i bandet (“Implenting Decision” – ja, det står så!). 5G skall kunna vara operativt senast 31/12 … Läs mer

Share

Ny VHF Handbook, V8.02

En ny version av den tidigare “VHF Managers Handbook” finns nu upplagd under Dokumentarkiv/IARU R1 C5 – VUSHF”. Detta är ett dokument som är resultatet av diskussioner vid senaste IARU-konferensen och med förhoppningen att det skall bli ett enklare dokument … Läs mer

Share

PTS tilldelar i 2,3 och 3,4GHz till 5G

PTS har informerat om att man nu arbetar för att tilldela spektrum i 2,3 och 3,4 – 3,8GHz-banden för 5G. Man har som målsättning att tilldelning skall ske under 2019. Kika gärna på PTS hemsida via denna LÄNK. Hur det kommer … Läs mer

Share

Uppdaterat frekvensdokument – V6.0

Den sammanställning vi försöker hålla aktuell över amatörradioband >30MHz är nu uppdaterad till V6.0. Dokumentet finns under “Bandplaner”. 73′ Mats, SM6EAN SM6EAN Mats

Share

IARU R1 VHF/UHF/SHF Newsletter 77

Nytt newsletter #77 finns nu uppladdat i Dokumentarkivet under IARU. Där finns en hel del intressant att läsa för VHF & up-amatören. Du kan komma åt dokumentet via denna LÄNK. 73′ /Mats, SM6EAN SM6EAN Mats

Share

Nytt spanskt rekord på 47GHz

13/5 kördes ett nytt Spanskt ODX på 47GHz: 303 km mellan EA5 och EA3. På ena sidan använde man 1W (DB6NT PA) och 90 cm offset parabol. Motstationen hade också 1W men en 60 cm offset parabol. Deltagare på ena … Läs mer

Share

Plan för 3,4GHz

Vi kan konstatera att den av PTS planerade utförsäljningen av 2,3GHz-bandet inte hänt som PTS tidigare planerade. När det gäller 3,4GHz ser der annorlunda ut. Som vi har skrivit om tidigare pågår redan 5G-tester lokalt i bandet 3,4-3,6GHz. PTS meddelar … Läs mer

Share

Tillfälliga tillstånd på 2,3 och 3,4GHz

Enligt uppgift från PTS kommer man sannolikt fortsätta att dela ut tillfälliga (6 månader per tillstånd) högeffektstillstånd för både 2,3 och 3,4GHz fram till slutet av 2018. Hur det kommer bli för 2019 är idag oklart och något vi får återkomma till. För den … Läs mer

Share