Arkiv: Myndighetskontakter

SSA skriver till näringsdepartementet om förbudet mot mobilsurfning

Vi har här tidigare skrivit om förbudet mot användning av mobiltelefon i samband med bilkörning som infördes 1 februari. I ett brev till näringsdepartementet och Transportstyrelsen vill SSA fästa uppmärksamheten på att formuleringarna i den nya förordningen kan ha fått … Läs mer

Förbud mot handhållen kommunikationsutrustning

SSA har tillskrivit Näringsdepartementet och Transportstyrelsen angående frågan om handhållen mikrofon är att betrakta som handhållen kommunikationsutrustning. Brevet kan läsas här . SM6CNN, ordförande Anders

PTS föreslår sänkt effektgräns

Det har länge varit känt att Post- och telestyrelsen arbetat med en ny utgåva av den föreskrift som reglerar amatörradion i Sverige. De nuvarande reglerna för amatörradio trädde i kraft 2016. Nu har Regelrådet yttrat sig över en konsekvensutredning från … Läs mer

Årsrapport till PTS, 2017

I delegationsbeslutet föreskriver PTS innehållet i den årsrapport SSA ska lämna. Årsrapporten kan läsas här  SM6CNN, ordförande Anders

PTS tillsyn

PTS har genomfört en tillsyn över SSA:s hantering av de delegerade uppgifterna som PTS ställer enligt delegationsbeslut 17-2758. Resultatet finns dokumenterat i en underrättelse 17-9315. Den kan läsas här. Svaret från SSA finns här.   SM6CNN, ordförande Anders

5 MHz

Eftersom det varit en del frågor och felaktiga antaganden om vad som gäller för användningen av 5 MHz-bandet för experiment så kommer en sammanfattning av dagsläget. På Världsradiokonferensen, WRC, 2015 togs, bland mycket annat, ett beslut om att tilldela ett … Läs mer

EMF, Rapport och samarbetsmöte hos SSM den 16 mars 2016

Arbetsgruppen för EMF frågor (SSA, FRO och ESR) har nu fått tillgång till den rapport som presenterades vid mötet den 26 januari hos SSM. Vi har tidigare rapporterat från mötet med en sammanfattning av innehållet i denna rapport. Arbetsgrupen har … Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År önskar SSA SM5PHU Jonas

PTS Tillsyn

I QTC nr 11, som snart kommer ut, har jag i min ledare berört den pågående tillsyn som PTS genomför. Jag vill här påpeka att underrättelsen från PTS lyder: “Underrättelse om misstanke att Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) utfärdar amatörradiocertifikat på bristfälliga … Läs mer

SSA svarar på remiss om ny undantagsföreskrift

Post- och telestyrelsen har skickat ut förslag till ändringar av undantagsföreskriften. Som bekant är det den som reglerar amatörradioverksamheten i Sverige. PTS föreslår förtydliganden vad gäller regler för second operator samt en höjning av högsta tillåten effekt inom en del … Läs mer

Nya regler för grundsignaler

– Av Eric Lund SM6JSM – Efter flera års personliga möten i PTS lokaler och förhandlingar via e-mail har PTS producerat ett dokument med titeln “Anropssignaler för amatörradio”. Hela promemorian hittar ni under Dokument => Anropssignaler på hemsidan. På den … Läs mer

Testa nya provfrågebanken – och ge feed back

Sedan 2014-05-30 har PTS öppnat den nya provfrågebanken för övningsprov.  Du når den via PTS E-tjänst för amatörradio. SSA har inte tillgång till den samlade frågebanken så vi är beroende av att så många övningsprov som möjligt genomförs och att … Läs mer

SSA svarar PTS om nya föreskrifter för amatörradio

I yttrande till PTS, rörande förslag till nya föreskrifter för bland annat amatörradio, riktar SSA invändningar mot två områden: Metoden för hur sändareffekt ska mätas samt hur personer som utbildar sig till radioamatörer ska tillåtas sända.  PTS har föreslagit att sändareffekten ska mätas i PEP. … Läs mer

PTS klar med nya provfrågor för certifiering av radioamatörer

PTS har nu upprättat en provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Samma uppsättning frågor ska användas oavsett vilken organisation det är står som provförrättare. Innehållet i provfrågorna överensstämmer, liksom tidigare, med riktlinjerna i HAREC.  Frågorna ligger kunskapsmässigt på samma nivå som … Läs mer

Specialsignaler – avgiftsändring från 1 maj

SSA översände igår måndag den 28 april till PTS ett förslag till nytt regelverk beträffande anropssignaler, både grundsignaler och specialsignaler. Vårt förslag bygger på det i oktober 2012 överlämnade förslaget anpassat till de nya kriterier som vi kom överens om … Läs mer