Arets aktivitetsdiplom (A-2014) är klart!

A-2014
Nu är årets aktivitetsdiplom klart.
Kravet är minst 365 kontakter under kalenderåret 2014.
Avgiften är 50 kronor. Ansökan till SM6DEC, Bengt Högkvist, Östnbygatan 24 C, 531 37 Lidköping.

SM6DEC Bengt
Share