Är miljoner QSL borta?

För tre veckor sedan kraschade ARRL:s servrar, belägna på högkvarteret i Connecticut inte långt från New York. För sändaramatörer utanför USA märktes det främst genom att det inte gick att ladda upp QSO:n till Logbook of The World. Vad som egentligen hänt kommunicerade ARRL inte förrän den 4 juni då man skrev att det handlade om ett illvilligt internationellt cyberangrepp. Detaljerna tiger man om med hänvisning till råd som man fått från sina advokater. FBI är inkopplat, heter det.

ARRL har successivt fått igång datafunktionerna, men när detta skrivs 7 juni är LoTW fortfarande nere. Amerikanska bloggare, som verkar initierade, spekulerar om att LoTW-databasen är raderad eller totalförstörd. Allt kan vara borta. Skadeglädjen hos ARRL:s kritiker i USA är inte att ta miste på. Ett av föreningens slagord har länge varit: “When all else fails, amateur radio gets through.”

Text + källa: SM5DFM/Rune

Author: SM5YRA