Ann SMØZEU valdes till distriktsledare

Vid söndagens distriktsmöte (25:e mars) valdes Ann enhälligt till distriktsledare för en period av två år. Ann har valt Sven-Erik SMØWAV till vice distriktsledare. Valberedningen fick också förnyat förtroende för de kommande två åren, Robban SMØTAE, Magnus SAØMAD och Carl-Mikael SAØAZS.

Vid mötet avtackades Tore SMØDZB och Lasse SMØFDO för deras insatser med CW-kursen och Dag SMØKDG för hans idoga antennarbete hos alla klubbar. Valberedningens sammankallande Robban SMØTAE avtackades för arbetet med valberedningen.

Därefter berättade Oliver SA5ODJ, SSA – ungdom engagerat om den SSA verksamheten som riktar sig speciellt mot ungdomar. Exempel på aktiviteter är radiomöte på Hemsö fästning, CW-kurs, YOTA-tävlingar och radioläger för ungdomar i olika länder. Ungdomssektionen arbetar med att aktivera och engagera våra yngre medlemmar.

Tilman SMØJZT  – SSA Sektionsledare Radioteknik

Tilman berättade initierat om mjukvarudefinierad radio, med speciell inriktning mot de två olika operatörsgränssnitten som finns på marknaden, dvs traditionellt radioutseende och gränssnitt via PC.

Traditionellt radioutseende, t.ex.

  • Icom 7610, dubbla mottagare
  • Icom 7300, en mottagare
  • Flex Radio 6600M

Gränssnitt via PC, t.ex.

  • SunSDR Pro2 16.5kSEK, 15W ut.


Icom IC-7610


SunSDR2 och uBITX 3-30 MHz

Per SMØWHL digitala kommunikationsmetoder

Berättade om utvecklingen av digital kommunikation och speciellt det senaste populära protokollet FT8. Per kör cirka 10W, men man får bestämma uteffekten själv. Kör på en loopantenn från Stockholms centrum. Resonerade om WSPER också, men bedömer att denna metod är överspelad.


Per SMØWHL, Gunnar, SMØOTX, Tilman SMØJZT, Ann SMØZEU

viceDL0 Sven-Erik
Share