Anmäl dig att köra med SK7ØCG….

Vi firar 70-årsdagen av den svenska kungen Carl XVI Gustaf från 30 April 2016 med att köra med signalen SK7ØCG fr.o.m. 30 April 2016 och tills vidare.

Anmälan om vilken dag du vill köra görs till SM7HZK Bo på sm7hzk@ssa.se eller ring på 0766-550077 så lägger jag upp dig på en körlista. Alla band och moden gäller. End. 1 operatör kör åt gången. QSL korten fixar SM6JSM Eric. Så här såg kortet ut tio år sedan:

SK60CG

Mer om detta går att läsa på www.qrz.com under SK7ØCG.

Välkomna med anmälningar snarast.

//Bo Hasselquist/7HZK

DL7 (SM7HZK) Bo
Share