AKTUELLT från SK7AF…

Fredagen den 4 sept 2015 kl 1800.
SURSTRÖMMINSSKIVA.
Plats:Klubblokalen.
(närmare info kommer)

DL7 (SM7HZK) Bo
Share