Aktuellt från Eksjö Radioklubb…

AKTUELLT

Eksjö Radioklubb.
Tisdagen den 11 aug 2015 kl 1830
öppnar vi åter upp dörrarna till
klubblokalen.
Alla hälsas
 Hjärtligt Välkomna.
-ajz/Göran/ordf

DL7 (SM7HZK) Bo
Share