AKTUELLT Eksjö Radioklubb…

Eksjö Radioklubb.
Tisdagen den 14 juni 2016 avslutar vi vårsäsongen sedvanligt med
PIZZAKVÄLL.
För att underlätta planeringen emotses anmälan om deltagande
snarast och dock senast tisdagen den 7 juni.
Anmälan till: sm7ajz@gmail.com eller 0703574851.
Närmare info senare.

ERK/-7ajz

DL7 (SM7HZK) Bo
Share