Aktuell INFO just nu från SK7HW …

Aktuellt just nu

Månadsmötena är tills vidare inställda.

Studiebesöket på SOS 15 april är inställt p.g.a. besöksförbud.

Auktionen 18 april Inställd mera information på Auktionssidan

Bo Hasselquist/Ordförande

DL7 (SM7HZK) Bo
Share