Adressändring eller tillägg

Din begäran är skickad till SSA:s kansli. Uppdateringen av informationen sker manuellt av kanslipersonalen, varför du ej omedelbart kan se uppdateringen i SM Call Book. Du får en kopia på av din begäran per mail. Klicka här för att komma till första sidan på ssa.se

Share