Aktuella aktiviteter
Vårens AM-test
lör 1 feb @ 08:00
SK5BN = Årsmöte
mån 3 feb @ 18:00
SK5DB - Årsmöte 2020
mån 10 feb @ 18:00
SK5AA - Årsmöte
tor 13 feb @ 19:00
SK5BE - årsmöte
mån 17 feb @ 18:00
Distriktsmöte distrikt Ø
sön 22 mar @ 13:00
SK5LW - Radiomässa Eskilstuna
lör 4 apr @ 10:00
SK7HW vårauktion 18/4.
lör 18 apr @ 10:00
Distrikt-7 möte.
lör 13 jun @ 10:00

Nyheter

Ny undantagsföreskrift från PTS

Publicerat 29 december, 2015

PTS har publicerat en ny utgåva av undantagsföreskriften. Den börjar gälla redan från och med 1 januari 2016.

Länk till den nya undantagsföreskriften: https://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/PTSFS-2015_4-undantag.pdf

SM5PHU Jonas
Share

Av: SM5PHUGod Jul och Gott Nytt År

Publicerat 24 december, 2015

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar
SSA

ssalogo_125x268

Photo: WD0M XYL

“Lugnet efter isstormen”, i Fritz Creek, Alaska
Foto: © Deborah Hannigan, WD0M XYL

SM5PHU Jonas
Share

Av: SM5PHUFältmätning av amatörradioanläggningar

Publicerat 20 december, 2015

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under 2015 undersökt amatörradioanläggningar ur ett strålskyddsperspektiv. I den inledande studien mättes exponering från några olika typfall av anläggningar.
Som en fördjupad studie har sedan SSM, PTS och Elsäkerhetsverket gemensamt beställt en kartläggning från teknikkonsultföretaget ÅF. Syftet med kartläggningen är att undersöka vilka typer av sändare som finns i Sverige samt antalet sändare och hur de används.

Rapport

Kartläggningen och mätresultaten kommer att redovisas på ett möte i januari, 2016. SSA kommer att delta med två personer.
Den inledande studien har dokumenterats i bifogade rapport daterad 2015-12-16.

Det vore intressant att jämföra mätresultat med beräknade resultat. DL9KCE har utvecklat programmet ICNIRPcalc som innehåller parametrar för ett stort antal antenner. Lars, SM4IVE tippsar om VK3UM som har utvecklat programmet EMRCalc.

Hör av er till Petter, SM3PXO om ni har synpunkter på rapporten eller har resultat från jämförande beräkningar.

SM6CNN, ordförande Anders
Share

Av: SM6CNN, ordförandeUpprop inför kvarnhelgen 2016

Publicerat 15 december, 2015

Kvarnen i Borggårds Bruk, Östergötland

Kvarnen i Borggårds Bruk, Östergötland

Från Igge SM5LIB kommer följande upprop inför kvarnhelgen “Mills on the Air” 14 — 15 maj 2016:

“Jag ämnar sätta ihop en lista med alla svenska kvarnar som eventuellt kommer att vara aktiva under den helgen. Jag skulle uppskatta om ni kunde ge mig en vink om vilka frekvenser, tider och sändningssätt samt eventuella signaler som kommer att vara i etern då samt QTH. En sammanställd lista kommer jag att publicera sedan i QTC i början av 2016.

Min e-postadress finns hos SSA.
Ser fram mot en lyckad helg med många QSO.

Igge
SM5LIB”

SM5PHU Jonas
Share

Av: SM5PHUCELEBERT BESÖK I KARLSBORG

Publicerat 15 december, 2015

HCF 151211

Fredagen den 11 december 2015 hade vi äran att ta emot Sveriges försvarsminister, tillika radioamatören Peter Hultqvist, SM4HCF. Han var i Karlsborg på officiellt uppdrag, men efter detta tog Peter sig tid till att avlägga telegrafiprov i 60-takt i en lektionssal på gamla S2 under ledning av Kjell SM6CTQ och Fredrik SA6CJZ, och därefter ägnades en timme till att besöka vårt arkiv. Försvarsministern uttryckte sin förvåning över att arkivet var så omfattande. Jag hade plockat fram lite intressanta dokument som t.ex. QSL-kort från svenska militära och humanitära insatser i fjärran land, ända från Palestinakonflikten 1948, Katanga, Cypern, Afghanistan osv. En liten gåva överräcktes, bestående av gamla nummer av QTC från 30-talet. Vi hoppas att vid någon senare tidpunkt få tillfälle att visa upp andra guldkorn. Bilden är tagen i vårt arkiv och visar fr.v. Eric SM6JSM, Peter SM4HCF och Kjell SM6CTQ.

SM6JSM Eric
Share

Av: SM6JSMOlaglig radioanvändning kan leda till stränga straff

Publicerat 12 december, 2015

Post- och telestyrelsen har beslutat att en importör ska återkalla hundspårningsutrustning av märket Garmin Astro. Skälet är att användning av utrustningen är olaglig i Sverige och stör militär radioanvändning.

PTS har testat utrustningen och funnit att den sänder på radiofrekvenser som används av Försvarsmakten. Vid test tillsammans med Försvarsmakten konstaterade PTS en störning av radioanvändningen inom en radie av 18 kilometer.

USA-versionen av utrustningen är konstruerad för att inte fungera vid användning utanför USA. Den utrustning PTS köpt av importören har dock i något led modifierats. Detta visar att det inte är av misstag eller okunskap som den icke godkända USA-versionen sålts i Sverige, menar PTS.

PTS har därför beslutat om försäljningsförbud av utrustningen samt att importören ska återkalla såld utrustning (hundhalsbandet Garmin Astro T5 USA-versionen) och lämna den till PTS för destruktion.

Personer som använder utrustningen bryter mot lagen om elektronisk kommunikation, vilket kan ge böter eller fängelse upp till sex månader. I detta fall, där militär radioanvändning riskerar att störas, kan användningen klassas som grovt sabotage enligt brottsbalken och därmed ge påföljder från som lägst två års och upp till livstids fängelse.

PTS uppmanar därför användare av dessa utrustningar att omedelbart sluta använda dem och ta kontakt med sin importör eller återförsäljare. I de fall privatpersoner har importerat denna utrustning själva eller modifierat EU-versionen att sända på radiofrekvenser som används av Försvarsmakten uppmanas man att skicka in utrustningen till PTS för destruktion.

På marknaden finns utrustningar för hundspårning med GPS, som uppfyller EU-kraven. Ett sätt att försäkra sig om att utrustningen är tillåten är att kontrollera med återförsäljaren att utrustningen är CE-märkt.

Radioutrustning som ska användas inom EU måste uppfylla kraven enligt direktivet om radio- och teleterminalutrustning, 1999/5/EG och vara CE-märkt. Förpackningen måste också innehålla en försäkran om överrensstämmelse (Declaration of Conformity) från tillverkaren, där tillverkaren intygar att utrustningen uppfyller kraven och är säker för konsumenten att använda.

Mer finns att läsa på Post- och telestyrelsens webbplats.

SM5PHU Jonas
Share

Av: SM5PHU