Aktuella aktiviteter
FRO tgfövn
mån 5 Nov @ 09:00
FRO certkurs
ons 7 Nov @ 18:30
Bulletinens juluppehåll
ons 19 Dec @ 00:00
Radio Black Peter
tor 20 Dec @ 20:00
D-Star bulleläsare
fre 21 Dec @ 08:00
SAQ på julafton
mån 24 Dec @ 08:30
Bulletinstart 2019
2 jan, 2019 @ 00:00
SK3BG Gott Nytt År
8 jan, 2019 @ 19:00
SK5LF certkurs
2 feb, 2019 @ 13:00
SK6SA certkurs
21 feb, 2019 @ 19:00
SK6MA FIELDDAY 2019
17 maj, 2019
SK6MA fyrhelgen
14 aug, 2019

Nyheter

Följ våra ungdomar på amatörradion ut i rymden

Publicerat 14 oktober, 2017

På torsdag får elever i projektet “SSA – Amatörradio i skolan” kontakt med besättningen på den Internationella Rymdstationen, ISS.

Elever från Minervaskolan i Ånge och Räddningsgymnasiet på Sandö kommer att få prata med en astronaut på den Internationella Rymdstationen, ISS. Det blir Paolo Nespoli IZ0JPA här på bilden. Han är en av de sex i besättningen på Expedition 53.

Tillsammans med elever från Tallaght Community School, Dublin, Irland får våra elever ställa sina rymdfrågor till astronauten. Dessutom deltar 14 elever från NTI Gymnasiet i Sundsvall och deras lärare i projektet och ser till att aulan på Räddningsgymnasiet görs om, så att den liknar NASA:s kontrollrum. NTI-eleverna ska filma före, under och efter kontakten med rymdstationen och arbetet ska resultera i en dokumentär som därefter skickas till NASA.

Elevernas frågestund till astronauten på ISS är annonserad till kl 14.49 svensk tid, torsdag 19 oktober. Om något tekniskt problem uppstår får de en ny chans 96 minuter senare, då ISS har färdats ett varv runt jorden i sin omloppsbana.

NTI gymnasiet har lovat att streama hela projektet på Internet. För dig som vill lyssna och se elevernas frågor till astronauten går det att följa via  länk. Sändningen ska börja cirka 12.35 på torsdag, svensk tid. Den pågår under några timmar och kommer även att innehålla kulturutbyte mellan eleverna i Sverige och på Irland.

73 hälsar

Jörgen Norrmén, SM3FJF
Projektledare SSA – Amatörradio i skolan 2015 – 2017

SM6ZEM Hans-Christian

Av: Hans-ChristianDags för SSB-delen i SAC

Publicerat 9 oktober, 2017

Nu är det bara några dagar kvar innan Scandinavian Activity Contest SSB 2017 går av stapeln. Startskottet går på lördag den 14 oktober klockan 14.00 svensk tid och det är hög tid att förbereda sig.

Av de preliminära resultaten från CW-omgången i september kan vi se att Finland leder landskampen. Men vi brukar kunna göra bättre ifrån oss i SSB-delen, och vi vet att det är möjligt för oss att vinna, det har vi lyckats med tidigare. Ett bra mål för alla svenska deltagare är att försöka öka sin slutpoäng med säg 10 procent, jämfört med 2016. Det borde vara möjligt för de flesta, t.ex. köra två timmar ytterligare om man normalt sett inte kör alla 24:a timmarna.

Några saker att göra före SAC SSB:

 1. Bestäm dig för att köra!
  Alla kan vara med och du bestämmer själv ambitionsnivån. Kör hela testen, eller bara några timmar, det viktiga är att vi aktiverar oss. Som du säkert vet vid det här laget, så räknas alla svenska deltagares poäng till Sveriges gemensamma resultat. Se till att även du är med i “landslaget”!
 2. Läs reglerna!
  I år finns det ett antal nyheter i reglerna. Den största nyheten för i år är att man implementerat bandplanen för IARU Region 1. Följande frekvenser gäller för SSB-testen: 3600-3650, 3700-3800, 7060-7100, 7130-7200, 14125-14300, 21151-21450, 28320-29000 kHz
 3. Visa att du bestämt dig!
  På webbplatsen www.sactest.net finns det möjlighet att annonsera din aktivitet i SAC. Gör det för att informera och inspirera andra att delta. Kolla vilka som redan annonserat sitt deltagande på Announced Operations in SAC SSB 2017
 4. Ha kul!
  Se till att ha kul på lördag-söndag! SAC-testen är vår “egen” test där all världens antenner riktas mot oss. Det är du som är “bytet”. Upplev hur det är att finnas mitt i “pilen”.

Om du har frågor kring SAC så går det utmärkt att höra av sig via mail: sm5ajv[krumelur]qrq.se

SM5PHU Jonas

Av: SM5PHUVill du bli radioamatör? Gå en kurs i höst!

Publicerat 26 september, 2017

För att bli radioamatör behöver man avlägga godkänt prov för amatörradiocertifikat. Under hösten genomför flera av landets lokala radioklubbar utbildning för nya radioamatörer.

En lista över kurser hittar du i menyn ovan, under Amatörradio -> Bli radioamatör, eller så klickar du direkt på länken här.

Om du är nyfiken på hur proven ser ut, kan du hitta övningsprov på Post- och telestyrelsens webbplats hamradio.pts.se

Välkommen in i en spännande hobby!

SM5PHU Jonas

Av: SM5PHUIARU R1-konferensen avslutad, del 2

Publicerat 24 september, 2017

Som ni redan sett, avslutades IARU Region 1-mötet på torsdagen.  Det var den dag då alla beslut togs för rekommendationer som förberetts i de olika kommittéerna. Nedan följer en rapport från C5 (VHF/UHF/Microwave), C7 (EMC) samt en sammanfattning från exekutivkommittén.

I C5 skapades det en ny sub-grupp (för att hantera IARU R1 contest-frågor snabbare och effektivare). Robert, S53WW, valdes till ordförande och kommer koordinera med alla contest managers i regionen. Medlemmarna som valdes in i gruppen var F5LEN, OK1VAO, OZ5TG, IV3KKW, OM3BH samt HA0LC. Av medlemmarna skall det finnas minst en “specialist” på contest robot, VHF/UHF contest och Microwave contest. Intresset för IARU-testerna har kanske varit svalt hos oss uppe i norr men intresset är mycket stort nere på kontinenten. Jag fick lite siffror och t.ex. var det ca 1.500 DL-stationer och ca 600 I-stationer igång senast.

Arbetsmöte i kommitté C5

Som vanligt var det många förslag kring bandplaner för att få till en så bra koordinering i våra band som möjligt. En trend är dock att man går ifrån speciella frekvenser för olika moder till att specificera frekvensblock där t.ex. “MGM” skall ligga. Det visar sig att med alla olika moder som tillkommer blir det omöjligt att underhålla för detaljerade bandplaner även om vissa aktivitetscentra även fortsättningsvis kommer att specificeras. Jag kommer stämma av våra nuvarande bandplaner med respektive funktionär och sedan uppdatera med de förändringar som beslutades. Bandplanerna kommer som tidigare finnas på SSA’s hemsida under VUSHF-sektionen.

EMC och C7’s arbete är mycket viktigt för den framtida amatörradion och det är normalt Petter, SM3PXO, som representerar SSA. Man kan säga att detta möte dels var inriktat dels på vissa allvarliga störkällor (t.ex. LED gatubelysning samt vindkraftverk) och dels på övergripande långsiktiga åtgärder. Bland de långsiktiga kan nämnas att bygga upp en databas över bra/dåliga produkter ur EMC-synpunkt. En annan långsiktig åtgärd är att starta ett stort världsprojekt för att mäta hur bakgrundsbruset/man made noise ökar. Här är det tänkt att alla tre IARU-regionerna skall samverka. Det verkar som om amatörradion är den bredaste av alla användare av spektrum, tillsammans med t.ex. militären och forskningen, och vi upptäcker därför tidigt förändringar av t.ex. bakgrundsbruset. Att samla in fakta för att kunna påverka blir därför en viktig uppgift.

Jag blev på detta möte invald i IARU’s exekutivkommitté, och kommer framöver kunna ha en bra bild över IARU’s verksamhet. En del detaljer finns på http://www.iaru-r1.org/index.php/3-news/newsflash/1722-iaru-region-1-conference-closes-in-germany.

Det finns ett antal fasta grupper som driver ett långsiktigt arbete, men skall jag sammanfatta det som jag så här långt uppfattat som de viktigaste fokusområdena för IARU R1 är det följande;

 • Spektrum: Att bevara tillgång till radiospektrum för kommunikation och experimenterande.
 • En aktiv ungdomsverksamhet för nyrekrytering: Amatörradion behöver klara balansen att utöver dagens verksamheter också få till en förnyelse för att attrahera ungdomar.
 • Arbeta för en god radiomiljö: Den ständigt ökande störnivån av man made noise kan mycket väl göra vår hobby omöjlig i stora delar av vårt tilldelade spektrum.

Spektrum och radiomiljö kräver liknande arbetssätt från amatörernas sida. Det finns ingen annan som gör jobbet för oss i de internationella organisationer eller standardiseringsorganisationer som bestämmer frekvensallokering och standarder för elektriska och radioutrustningar! Det behövs dessvärre rejäla och väl underbyggda satsningar för att man skall kunna nå resultat. Det är ett tålmodigt och långsiktigt arbete som behövs, vilket också  kräver både personer med de rätta kunskaperna och pengar för att kunna delta på möten för att påverka.  Detta är, och behöver vara, en stor del av IARU’s budget.

Satsningen på ungdomsverksamhet är viktigt och det känns verkligen som att man vill göra något bra här! Här avsätts pengar i budgeten och en hel del är på gång. Det kändes väldigt positivt att IARU’s ungdomsledare Lisa, PA2LS, fick en medalj på mötet för sina insatser “medan arbetet pågår”. Under mötet i Tyskland genomfördes också brainstorming kring framtiden och hur man kan intressera nya amatörer. Det blir nog tillfälle att återkomma till detta när dokumentationen kommit ut.

IARU R1 ordförande Don, G3BJ, lämnar över IARU’s medalj till Lisa, PA2LS, för sina insatser inom ungdomsverksamheten.

Avslutningsvis så kommer vi att återkomma till de rekommendationer som beslutades på IARU Region 1-mötet samt uppdateringar av bandplaner och handbooks.

73′

Mats, SM6EAN

SM6JSM Eric

Av: SM6JSMIARU Region 1-konferensen är avslutad

Publicerat 22 september, 2017

Efter fyra dagars intensiva diskussioner i olika arbetsgrupper och kommittéer samlades alla c:a 130 delegater igår torsdag för Final Plenum där de olika kommittéernas (C2 – ekonomi, C3 – administrativa frågor, C4 – HF, C5 – VHF/UHF/microwaves och C7 – EMC) rekommendationer och beslut skulle godkännas av konferensen genom majoritetsbeslut. För några frågor som gällde IARU Region 1:s konstitution fordrades absolut majoritet, men det visade sig att samtliga ändringar röstades igenom med god marginal. Det är t.o.m. så att de flesta beslut togs enhälligt. Där ser man betydelsen av de olika gruppernas diskuterande innan beslut tas.

Min uppgift var att närvara vid C3- och C4-kommittéernas möten, och de rekommendationer som idag röstades igenom hade tagits med stor enighet. Vi får inte meddela de exakta besluten förrän sekretariatet publicerat dem (för att undvika misstolkningar och rena missförstånd), men jag kan ändå nämna några exempel:

C3: Ekonomiska åtstramningar innebär att en del permanenta arbetsgrupper får minskade anslag. Detta påverkar även EC (IARU Region 1 Executive Committee) som drar ner på antalet fysiska möten i framtiden. Andra beslut rörde procedurfrågor, stadgar, fullmakter osv. Vad gäller SSA:s och VERON:s (holländarna) ”papers” beträffande instegs- och novisklasser så satte det igång omfattande diskussioner, och det har beslutats att göra en inventering av hur det ser ut i de olika Region 1-länderna i denna fråga. Vi och de flesta andra hoppas på en framtida harmonisering inom de olika ländernas novisklasser. Dit är det emellertid säkerligen en lång väg. Under tiden ska varje medlemsland arbeta för att instegs- och novisklasser införs i respektive länder (det är bara novisklasserna som kan harmoniseras inom CEPT).

C4: De olika arbetsgruppernas rapporter behandlades en efter en och riktlinjer för de kommande tre åren diskuterades. Bland grupperna kan nämnas AROS (Amateur Radio Observation Group) som arbetar med s.k. DQRM (Deliberate QRM = avsiktlig QRM). Med hjälp av myndigheter och modern utrustning kan man pejla in individer som medvetet stör t.ex. DX-peditioner. Remote Operation (fjärrstyrning), 60-metersbandet och harmonisering av bandplanerna mellan de tre regionerna diskuterades som vanligt. Contests får alltid stort utrymme, och en uppmaning kommer att tillställas alla tävlingsorganisatörer med uppmaning att diskvalificera deltagare som försöker skaffa sig fördelar genom att lägga sig utanför contestsegmenten. Med hjälp av dagens teknologi (SDR-inspelning av hela tävlingen) är det en ganska lätt men tidskrävande uppgift.

När slutprotokollen är tillgängliga kommer jag och Mats SM6EAN att lägga ut dem på HF- resp. VHF-sektionerna. Mats kommer f.ö. med en rapport senare om C5/C7-grupperna.

Konferensen avslutades med en mängd olika val av kommitté- och gruppledare (för det mesta omval). Vi såg med spänning fram mot valet till exekutivkommittén (EC), och att vi fick tillräckligt stöd för Mats kandidatur har ni redan blivit informerade om i tidigare inlägg på SSA:s hemsida.

SM6JSM Eric

Av: SM6JSMBreaking News – Mats SM6EAN invald i IARU Region 1:s Executive Committee

Publicerat 21 september, 2017

Vid dagens avslutande plenum valdes IARU Region 1:s exekutiva kommitté (EC). Alla 40 närvarande länder (plus 13 närvarande genom fullmakt) blev tilldelade röstsedlar igår kväll och valkommittén räknade under förmiddagen fram de vinnande kandidaterna. Förutom ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare, valdes även fem delegater. Mats SM6EAN är en av dem, och Norden fick även denna gång en plats i EC. Anders SM6CNN var EC-medlem 2011-2014 och Ivan OZ7IS 2014-2017. Mats är vald på tre år fram till nästa konferens i Novi Sad, Serbien, år 2020.

Grattis Mats (och Norden)!

SM6JSM Eric

Av: SM6JSM