90th Anniversary of the Radio Club of Zagreb

zagreb 90

2014-03-29–12-31.
Radio Club of Zagreb fyller 90 år och celebrerar detta bl a med ett jubileumsdiplom.
Endast sju poäng krävs.

Följande klubbstationer kommer att vara igång:
9A90Z = 4 poäng,
9A1ADE = 2 poäng
9A1EPC = 2 poäng.
Varje medlem ger 1 poäng.
Följande är medlemmar:
0     9A0W
1     9A1II 9A1IW 9A1R
2     9A2CD 9A2DO 9A2EY 9A2GA 9A2HQ 9A2IJ 9A2JH 9A2JS 9A2JY 9A2JZ 9A2MR 9A2NS 9A2NV 9A2OV 9A2QB 9A2RK 9A2RV 9A2SC 9A2TX 9A2UO
3.    9A3AQ 9A3BCV 9A3DBC 9A3DHJ 9A3DHP 9A3DMN 9A3DPL 9A3FY 9A3GK 9A3GQ 9A3HL 9A3IV 9A3ML 9A3PP 9A3QM 9A3QN 9A3QR 9A3QY 9A3UG 9A3YB 9A3ZC 9A3ZK
4.    9A4A 9A4EP 9A4TB 9A4ZZ
5     9A5ABH 9A5ADK 9A5AHI 9A5AZO 9A5BDA 9A5BDD 9A5BJT 9A5BPM 9A5C 9A5ETM 9A5FF 9A5JR 9A5KB 9A5KR 9A5N 9A5YY
6     9A6ADZ 9A6AIB 9A6AJL 9A6AQK 9A6AS 9A6BMJ 9A6GLQ 9A6GPW 9A6GWB 9A6KSU 9A6LEM 9A6RAM 9A6RPR 9A6RQF 9A6RYG 9A6SDN 9A6SJZ 9A6ST 9A6T
7     9A7ASO 9A7AXQ 9A7AZE 9A7IV 9A7KNG 9A7LUX 9A7PLS 9A7PNV 9A7PVM 9A7PVN 9A7SUD
9     9A9B
Varje klubbstation/medlem räknas endast en gång.
Diplomet är gratis och utges som en PDF-fil. Ansök med loggutdrag till email: borislanca@gmail.com .

SM6DEC Bengt
Share