80 YEARS OF LABRE COMMEMORATION’ Diplom

The Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão – LABRE fyller 80 år och uyger ett jubileumsdiplom.
Under Februari månad skall olika jubileumsstationer kontaktas. Dessa är:
State Call Sign State Call Sign
Acre ZZ80AC Pará ZZ80PA
Alagoas ZZ80AL Paraná ZZ80PR
Amapá ZZ80AP Pernambuco ZZ80PE
Amazonas ZZ80AM Piauí ZZ80PI
Bahia ZZ80BA Rio de Janeiro ZZ80RJ
Ceará ZZ80CE Rio Grande.do N. ZZ80RN
Distrito Federal ZZ80DF Rio Grande do Sul ZZ80RS
Espírito Santo ZZ80ES Rondônia ZZ80RO
Goiás ZZ80GO Roraima ZZ80RR
Maranhão ZZ80MA Santa Catarina ZZ80SC
Mato Grosso ZZ80MT São Paulo ZZ80SP
Mato G. do Sul ZZ80MS Sergipe ZZ80SE
Minas Gerais ZZ80MG Tocantins ZZ80TO
Paraíba ZZ80PB
Om man kontaktar någon av dessa under perioden 2014-02-01 kl 0300Z till 2014-02-03 kl 0259Z så har man kvalificerat sig för ett diplom.
Ansök med ditt QSL plus 5 USD till LABRE 80 YEARS, P.O Box Postal 4, 70351-970 Brasilia – DF, Brasilien.

SM6DEC Bengt
Share