7S90IARU Distrikt6 IARU 90 år 2015

7S90IARU-hDistrikt6 har fått tilldelat sig en signal som är:
Distrikt 6   Län N + O                7S90IARU
Tidsperiod sex månader: 150301-150831

Vill du köra med en unik signal så kontakta DL6 SM6VYP/Valle på sm6vyp@home.se
Uppgifter vid bokningar är Dagar och timmar dessa dagar, alla tider är UTC som gäller.
Du är den enda som kör under dessa pass du bokat, så använd den på så många band och trafiksätt som möjligt om du bokar under en längre tid.
OBS kan endast bokas via E-post ej annat sätt.

LOGG och QSL
Varje operatör ansvarar för att kopior på loggarna skickas till signal@ssa.se (format adif- eller cabrillo) eller (om papperslogg) per post till Box 173, 54622 Karlsborg.
Varje operatör ska även skriva ut QSL-kort för de QSO han har kört. QSL-korten kommer att tryckas centralt.
Alla ingående QSL ska skickas till SSA QSL Bureau eller direkt till SM6JSM, Bastustigen 26, 54633 Karlsborg. De inkommande korten hamnar i SSA:s QSL-arkiv.

DL6 SM6VYP/Valle

SM6VYP Valentin (Valle)
Share