50th Anniversary of Village Youth Diplom

youyh
Tidsgräns: 2014-02-20–05-31.

Radio Club “Youth” från Moskva fyller 50 år och utger ett jubileumsdiplom.
50 poäng krävs.
Klubbstationen R5DV ger 10 poäng.
Klubbmedlem ger 5 poäng. Medlemsförteckning finns på hemsidan  http://mo28.umi.ru/radiolyubiteli_p_molodyozhnyj/
Medlem i SRR NARO-Fominsk ger 5 poäng. Medlemsförteckning finns på hemsidan http://nara-srr.ru/index/mo_srr_2013/0-7
Medlem i AFRC, som nyligen tjänstgjort i AFRC Strategic Rocket Forces ger 3 poäng.
Medlem i AFRC ger 1 poäng.Förteckning finns på hemsidan: http://www.afaru.ru/index.php?section=doc&doc=log
Varje station räknas en gång per band och trafiksätt.
Diplomet är gratis och utges som en pdf-fil. Ansök med loggutdrag till email: rl3dv@qrz.ru .

SM6DEC Bengt
Share