40:e VUSHF-mötet – 8-10 juni 2018 i Kalundborg

Det är imponerande att det 40:e VUSHF-mötet nu är inbokat! Se till att planera in denna helg i god tid. http://vushf.dk/nordic-vushf-meeting-2018/

Sedan de första åren i Ånnaboda har mötet cirkulerat mellan de nordiska länderna utan avbrott. Nu har OZ fått den äran att hålla det 40:e mötet.

73′
/Mats, SM6EAN

SM6EAN Mats
Share