30th Anniversary of the DIG-PA Award

Tidsgräns: kalenderåret 2014.
The Diploma Inerest Group (DIG) sektion i Holland fyller 30 år och ger ut ett jubileumsdiplom.
30 poäng krävs.
PI30DIG på 30 m ger 10 poäng.
PI30DIG på övriga band ger 5 poäng.
Holländsk medlem i DIG /inkl PI4DIG) ger 2 poäng.
Varje station räknas en gång per band.
Diplomet är gratis och utges som en pdf-fil Ansök med loggutdrag till email. pi30dig@gmail.com .

SM6DEC Bengt
Share