25 deltagare i TSAs radiocertifieringskurs i vår.

Så kul att Täby Sändaramatörers vår kurs blev mer än fulltecknad, 25 deltagare! Bland dessa hittar vi 3 teknikintresserade ungdomar och en ensam tuff tjej. QO fick tre nycertifierade radioamatörer förra helgen. Grattis till dessa tre. SödRA klubben startar straxt en ny kurs, som vanligt körs den på helgerna. Se SK0QOs hemsida. SK0ZA tillsammans med SK0QO börjar planera för fyrhelgerna dels i juni och dels i augusti. Kontakta klubbarna om Du vill vara med och hjälpa till. Årets första klubbledarträff är den 16/2 denna gång i FROs lokaler i Grimsta. Inbjudan har gått ut till alla klubbledare. Dessförinnan kommer ett planeringsmöte för Distrikt 0´s kommande Fielday den 2 september 2017 att hållas. En projektgrupp håller på att bildas för den SDR radio Distrikt 0 planerar att bygga. Vidare info kommer att presenteras på klubbledarträffen. Nu är terminen igång. Håll koll på kalendariet!

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share