1964 – 2014 – 50 years of Mountain Rescue of Crimea (MRC) Diplom

krimeaTidsgräns:1964-03-18 — 2014-12-31
Utgivare: The Mountain Rescue of Crimea (MRC).
50 poäng krävs.
EO50J ger 10 poäng.
EM50JA, EO50JA, EO5JFF ger vardera 5 poäng.
UU3JZA, UU4JZA, UU5JZA ger vardera 4 poäng.
UU2JO, UU5JA, UU5JIP, UU5JDX, UU5JMW, UU5JMK, UU5JRD, UU5JKP, UU8JA ger vardera 3 poäng.
DD4IL, DJ4IL, DL3FCU, DJ6EB, DO1IM, RZ3CC, UR5FIR, UR6LED, UU0JU, UU1JJ, UU2JC, UU2JI, UU3JS, UU4JLZ, UU4JDZ, UU4JAR, UU5JAR, UU5JC, UU5JJ, UU5JRV, UU5JSA, UU5JSS, UU5JTT, UV5ESZ, UV5EUK, UY7IQ ger vardera 2 poäng.
Station från Crimea (Krim) ger 1 poäng.
En av stationerna EM50JA, EO50JA, EO50J or UU5JZA, UU4JZA, UU3JZA, ex UK5JFA, ex RB8JZA, ex EO5JFF är obligatorisk.
Avgiften är 5 USD. Ansök med loggutdrag till Zalatov A.V. P.O. Box 88, Simferopol, 95000, Ukraina

SM6DEC Bengt
Share