11:e september överlevnadsdagen

TSA, Täby Sändaramatörer är delaktiga i Överlevnadsdagen på Vaxholms kastell sönd. 11 september kl. 12.15–16.00

Vi radioamatörer kommer i år att demonstrera, portabelkörning med solcellsdriven KV-radio med en drakantenn, Portabel QRP och en trådantenn, Skogs IP med WiFi router.

Ta med Dig familjen och delta i denna spännande eftermiddag , få svar på hur man hittar en försvunnen person, vad man gör vid brand, sjönöd, elavbrott, krig, terrorhot och naturkatastrofer.

Medverkande: Försvarsmakten, Brandförsvaret Civilförsvarsföreningar, Hemvärnet, Kustjägarveteranerna, Lottakåren, Missing People Sweden, Rädda Barnen, Röda Korset, Sjöpolisen/ Sjöräddningssällskapet, Svenska Blå Stjärnan, Swedish B-Force, Täby sändaramatörer, Vaxholms stad, Överlevnadsbutiken m.fl.

Uppvisning med båtar kommer att ske i Kastellets hamn.

Linfärjan till kastellet går var tjugonde minut från kajplats 9 i Vaxholm

Välkomna!

TSA och Vaxholms fästningsmuseum

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share