RAPPORT från Uppsala Radioklubbs ”Uppsala möte” den 6 Juni

Dagen avlöpte över förväntan, närmare 30 talet besökande. Hoppas ännu fler kommer nästa gång.
Fast stressigt blev det i början, Jenny, var ? vem ? Hur ? Vilken, ???? Ta lite initiativ själv ! Turligt nog var det några som gjorde det så det flöt på riktigt bra efter en kort startsträcka. De ”simkunniga” tog tag i saker som t.ex. fikat. Stort tack för det.
Även ett tack till SM0EPX Michael som höll ett föredrag om störningar och avstörning samt gjorde flertalet praktiska prov på misstänkta apparater samt testade okända ferriter och antenner.
Martin SM5XSH även känd som SE5S körde SE90IARU och hjälpte nybörjare att känna på amatörradiotrafik i contest-liknande förhållanden Vi hade besökare ända från Lund och Hans SM7LOO körde hårt med sin C-antenn för 20 m samt tillverkade en deltaloop för samma band. Hoppas du får nytta av den.
Grillen blev så väl utnyttjad att kolen var på väg att ta slut.
Vädret gav en hel skala av vädertyper för årstiden, lite värmande sol, någon kort regnskur och vindar som höll på att få med sig vårt stora partytält. Luckorna fylldes i med moln.

SM5MEK Jenny
Ordf. Uppsala Radioklubb

SM5HIH Göran
Print pagePDF page
Share


1,289,905 total views, 0 views today