Uppföljning av fjolårets ungdomsläger i Utanede

SA3BXA Magnus och SA3CEW Anders kör PSK31. Den längsta förbindelsen blev med Uruguay på vertikalantennen 12AVQ på 28,120 MHz och med en uteffekt på endast 30 watt.

SA3CFO Michael och Fredrik, som går amatörradioutbildning på FRO i Sollefteå, har mycket kul vid radiostationen där de har Pile-Up på 28.120 MHz.

Lördagen den 1 mars samlades sex ungdomar i åldern 14-25 år i SK3BGs klubblokal. Samlingen var en fortsättning av radiolägret på SI9AM i Utanede i augusti 2013. Träffen gick ut på att följa upp den utbildningssatsning som inleddes förra året och sporra ungdomarna till fortsatt radiokörande.
På plats som ledare och inspiratörer fanns SM3ESX Christer, SM3FJF Jörgen, SM3PXO Petter och SM3GDT Hans som hade sammanställt ett späckat program. 
Ungdomarna fick bl. a höra SM3TLG Hans berätta om att köra DX, IOTA m.m. samt SM3MEH Tomas som berättade om radiosamband.
Naturligtvis blev det en hel del radiokörande, där den längsta kontakten på PSK31 var med Uruguay på 28 MHz och med endast 30 W. Dagen till ära bjöds även på tårta eftersom SA3BXA Magnus fyllde 14 år denna dag. Övriga ungdomar var Fredrik Westin, SA3CEW Anders, SA3CFO Michael, SA3BPG Markus och SA3BRX Joel.
Länk till ännu mera info om SK0YT.

73 de SM3FJF Jörgen

SM7DZV Erik
Print Friendly, PDF & Email
Share