Scout

JOTA 2017 20-21-22 Oktober

Det finns en historisk koppling mellan amatörradion och scoutrörelsen. Sedan 1958 har scouterna och radioamatörerna i oktober varje år samarbetat med ett årligt återkommande internationellt arrangemang som heter JOTA – Jamboree On The Air. Det finns också information om JOTA för Sverige. Många scouter har genom deltagande JOTA kommit i kontakt med amatörradiohobbyn och många radioamatörer har kommit i kontakt med nyfikna och intresserade ungdomar.

Idag är radioscouting en del av scoutprogrammet och vid sidan om JOTA finns det andra scoutaktiviteter såsom temahajker, sommarläger och avdelningsmöten då entusiastiska radioscouter tar tillfället i akt att visa upp amatörradio och dess möjligheter inom scouting.

SSA har sedan våren 2016 utsett funktionärer för att, från SSAs håll, hjälpa till att öka mängden kontakter mellan radioamatörer och scouter. Dessa är:

  • SM4VJG Peter (SM4)      SM5OUU Linus (SM5)     SA7AKU Kenneth (SM7)

I Sverige finns det föreningar som specialiserat sig på det här med radioscouting:

Några scoutläger sommaren 2017 med amatörradiostation var:

  • Jamboree17 – SC17JAM – 2-10 augusti. Svenskt nationellt läger, Rinkaby utanför Kristianstad, Sverige.
  • Estonteco 2017 – DP9S – 26 juli – 5 augusti. Tyskt nationellt läger, Großzerlang, 11 mil norr om Berlin.

Några scoutläger sommaren 2016 med amatörradiostation var:


Print pagePDF page
Share


1,266,476 total views, 0 views today