Myndighetskontakter

 • PTS tillsyn PTS har genomfört en tillsyn över SSA:s hantering av de delegerade uppgifterna som PTS ställer enligt delegationsbeslut 17-2758. Resultatet finns dokumenterat i en underrättelse 17-9315. Den kan läsas här. Svaret från ... Läs mer
 • 5 MHz Eftersom det varit en del frågor och felaktiga antaganden om vad som gäller för användningen av 5 MHz-bandet för experiment så kommer en sammanfattning av dagsläget. På Världsradiokonferensen, WRC, 2015 togs, ... Läs mer
 • EMF, Rapport och samarbetsmöte hos SSM den 16 mars 2016 Arbetsgruppen för EMF frågor (SSA, FRO och ESR) har nu fått tillgång till den rapport som presenterades vid mötet den 26 januari hos SSM. Vi har tidigare rapporterat från mötet med ... Läs mer
 • God Jul och Gott Nytt År God Jul och Gott Nytt År önskar SSA Läs mer
 • PTS Tillsyn I QTC nr 11, som snart kommer ut, har jag i min ledare berört den pågående tillsyn som PTS genomför. Jag vill här påpeka att underrättelsen från PTS lyder: ”Underrättelse om misstanke ... Läs mer
 • SSA svarar på remiss om ny undantagsföreskrift Post- och telestyrelsen har skickat ut förslag till ändringar av undantagsföreskriften. Som bekant är det den som reglerar amatörradioverksamheten i Sverige. PTS föreslår förtydliganden vad gäller regler för second operator samt ... Läs mer
 • Nya regler för grundsignaler – Av Eric Lund SM6JSM – Efter flera års personliga möten i PTS lokaler och förhandlingar via e-mail har PTS producerat ett dokument med titeln ”Anropssignaler för amatörradio”. Hela promemorian hittar ... Läs mer
 • Testa nya provfrågebanken – och ge feed back Sedan 2014-05-30 har PTS öppnat den nya provfrågebanken för övningsprov.  Du når den via PTS E-tjänst för amatörradio. SSA har inte tillgång till den samlade frågebanken så vi är beroende ... Läs mer
 • SSA svarar PTS om nya föreskrifter för amatörradio I yttrande till PTS, rörande förslag till nya föreskrifter för bland annat amatörradio, riktar SSA invändningar mot två områden: Metoden för hur sändareffekt ska mätas samt hur personer som utbildar sig till radioamatörer ska tillåtas ... Läs mer
 • PTS klar med nya provfrågor för certifiering av radioamatörer PTS har nu upprättat en provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Samma uppsättning frågor ska användas oavsett vilken organisation det är står som provförrättare. Innehållet i provfrågorna överensstämmer, liksom tidigare, med ... Läs mer
 • Specialsignaler – avgiftsändring från 1 maj SSA översände igår måndag den 28 april till PTS ett förslag till nytt regelverk beträffande anropssignaler, både grundsignaler och specialsignaler. Vårt förslag bygger på det i oktober 2012 överlämnade förslaget ... Läs mer
 • PTS föreslår ändringar i föreskrifter för amatörradio. PTS föreslår två förändringar i den föreskrift som de nu sänt ut på remiss. Den ena ändringen är att den som deltar i utbildning kan få köra radio under uppsikt ... Läs mer
 • Möte mellan PTS och SSA om anropssignaler Idag onsdag 16 april 2014 kl. 09 infann sig SSA:s ordförande Tore SMØDZB, kassaförvaltare Lennart SM5AOG och den ansvarige för anropssignaler Eric SM6JSM, på PTS lokaler vid Valhallavägen i Stockholm ... Läs mer

Print pagePDF page
Share


1,266,564 total views, 0 views today