Tidningsutbyte NRAU


Medlemstidningen QTC


Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar.

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark & Finland via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

2018 2017 2016
2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

QTC-2015-01
1063 nerladdningar

QTC-2015-02
976 nerladdningar

QTC-2015-03
792 nerladdningar

QTC-2015-04
854 nerladdningar

QTC-2015-05
691 nerladdningar

QTC-2015-06
948 nerladdningar

QTC-2015-0708
847 nerladdningar

QTC-2015-09
979 nerladdningar

QTC-2015-10
753 nerladdningar

QTC-2015-11
767 nerladdningar

QTC-2015-12
1265 nerladdningar