Tidningsutbyte NRAU


Medlemstidningen QTC


Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar.

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark & Finland via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

2018 2017 2016 2015
2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

QTC-2014-01
1581 nerladdningar

QTC-2014-02
1160 nerladdningar

QTC-2014-03
1001 nerladdningar

QTC-2014-04
1415 nerladdningar

QTC-2014-05
1383 nerladdningar

QTC-2014-06
1406 nerladdningar

QTC-2014-0708
1274 nerladdningar

QTC-2014-09
1035 nerladdningar

QTC-2014-10
1202 nerladdningar

QTC-2014-11
1292 nerladdningar

QTC-2014-12
1492 nerladdningar