Tidningsutbyte NRAU


Medlemstidningen QTC


Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar.

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark & Finland via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

2018 2017 2016 2015 2014
2013
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

QTC 2013-01
1916 nerladdningar

QTC 2013-02
2419 nerladdningar

QTC 2013-03
2099 nerladdningar

QTC 2013-04
2231 nerladdningar

QTC 2013-05
1767 nerladdningar

QTC 2013-06
1579 nerladdningar

QTC 2013-07-08
1525 nerladdningar

QTC 2013-09
1455 nerladdningar

QTC 2013-10
1888 nerladdningar

QTC 2013-11
2378 nerladdningar

QTC 2013-12
2158 nerladdningar