Tidningsutbyte NRAU


Medlemstidningen QTC


Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar.

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark & Finland via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2011
2010 2009 2008 2007 2006

QTC 2011-01
5263 nerladdningar

QTC 2011-02
2141 nerladdningar

QTC 2011-03
1266 nerladdningar

QTC 2011-04
1256 nerladdningar

QTC 2011-05
1990 nerladdningar

QTC 2011-06
1321 nerladdningar

QTC 2011-07-8
1306 nerladdningar

QTC 2011-09
1556 nerladdningar

QTC 2011-10
1570 nerladdningar

QTC 2011-11
1615 nerladdningar

QTC 2011-12
2186 nerladdningar