Tidningsutbyte NRAU


Medlemstidningen QTC


Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar.

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark & Finland via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010
2009 2008 2007 2006

QTC 2010-01
1799 nerladdningar

QTC 2010-02
1355 nerladdningar

QTC 2010-03
1188 nerladdningar

QTC 2010-04
1316 nerladdningar

QTC 2010-05
1996 nerladdningar

QTC 2010-06
1577 nerladdningar

QTC 2010-07-8
2391 nerladdningar

QTC 2010-09
1516 nerladdningar

QTC 2010-10
1849 nerladdningar

QTC 2010-11
1378 nerladdningar

QTC 2010-12
1577 nerladdningar