Tidningsutbyte NRAU


Medlemstidningen QTC


Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar.

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark & Finland via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009
2008 2007 2006

QTC 2009-01
1380 nerladdningar

QTC 2009-02
1741 nerladdningar

QTC 2009-03
1245 nerladdningar

QTC 2009-04
1948 nerladdningar

QTC 2009-05
1425 nerladdningar

QTC 2009-06
1661 nerladdningar

QTC 2009-07-8
2158 nerladdningar

QTC 2009-09
1295 nerladdningar

QTC 2009-10
1913 nerladdningar

QTC 2009-11
1894 nerladdningar

QTC 2009-12
1768 nerladdningar