Tidningsutbyte NRAU


Medlemstidningen QTC


Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar.

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark & Finland via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
2008
2007 2006

QTC 2008-01
1455 nerladdningar

QTC 2008-02
1748 nerladdningar

QTC 2008-03
1549 nerladdningar

QTC 2008-04
1673 nerladdningar

QTC 2008-05
2002 nerladdningar

QTC 2008-06-7
1452 nerladdningar

QTC 2008-08
1461 nerladdningar

QTC 2008-09
1396 nerladdningar

QTC 2008-10
1475 nerladdningar

QTC 2008-11
1409 nerladdningar

QTC 2008-12
1163 nerladdningar