Tidningsutbyte NRAU


Medlemstidningen QTC


Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar.

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark & Finland via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007
2006

QTC 2007-01
3301 nerladdningar

QTC 2007-02
2149 nerladdningar

QTC 2007-03
1971 nerladdningar

QTC 2007-04
1561 nerladdningar

QTC 2007-05
2105 nerladdningar

QTC 2007-06_7
2501 nerladdningar

QTC 2007-08
2162 nerladdningar

QTC 2007-09
1801 nerladdningar

QTC 2007-10
1427 nerladdningar

QTC 2007-11
1739 nerladdningar

QTC 2007-12
2065 nerladdningar