Tidningsutbyte NRAU


Medlemstidningen QTC


Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar.

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark & Finland via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2006

QTC-2006-01
2152 nerladdningar

QTC-2006-02
1802 nerladdningar

QTC-2006-03
1140 nerladdningar

QTC-2006-04
1868 nerladdningar

QTC-2006-05
1569 nerladdningar

QTC-2006-06_7
1980 nerladdningar

QTC-2006-08
1477 nerladdningar

QTC-2006-09
136 nerladdningar

QTC-2006-10
1321 nerladdningar

QTC-2006-11
1821 nerladdningar

QTC-2006-12
1653 nerladdningar