SSA Diplom

  • SSA Diplom Worked All Sweden Award – WASA   WASA utges till lic radioamatörer för verifierade kontakter från 1988-01-01 med svenska län och distrikt. Svensk ansökande skall vara medlem i SSA och utländsk ansökande ...
Print Friendly, PDF & Email
Share