Kansliet informerar

  • Kallelse till årsmöte 2018 Föreningen Sveriges Sändareamatörers medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen den 21 april 2018. Årsmöte kommer att hållas vid Clarion Collection Hotel Bolinder i Eskilstuna. Mötet beräknas starta kl. 16. Medlemskontroll Aktuell medlemsförteckning ...
  • Kansliet under jul och nyår Kansliet stänger för besök och telefon från och med den 27 december – 5 januari. Från och med måndagen den 8 januari är vi åter igång som vanligt. Vi på kansliet ...
  • Certifikat / Intyg Om du skulle behöva ett nytt certifikat, exempelvis om du skall resa till ett annat land kontaktar du kansliet. För dig som har telegrafibehörighet kan vi även utfärda ett särskilt intyg ...
  • SSA-Informationspolicy 2016 Policyn finns bland dokumenten och du kan klicka här: dokumentsamling Gå därefter till Kansliet och sedan till SSA Informationspolicy.
  • Klubbar med utbildningsverksamhet För att underlätta för blivande radioamatörer att hitta klubbar med utbildningsverksamhet har kansliet börjat samla information om vilka klubbar som har denna typ av verksamhet. Under Sektioner -> Utbildning finns ...

Print pagePDF page
Share