Kallelse till årsmöte 2018

Föreningen Sveriges Sändareamatörers medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen den 21 april 2018. Årsmöte kommer att hållas vid Clarion Collection Hotel Bolinder i Eskilstuna. Mötet beräknas starta kl. 16.

Medlemskontroll
Aktuell medlemsförteckning kommer att finnas vid entrén. Den som betalat medlemsavgiften efter den 1 april 2018 bör medföra bevis på inbetald avgift.
Rösträtt för klubbar
Person som har uppdraget att företräda en klubb måste kunna uppvisa en handling som styrker det. Det räcker inte med att tala om att man till exempel är ordförande för klubben eller att man fått uppdraget att utöva rösträtten.
Fullmakter
Ombud för medlem, som är juridisk person, skall uppvisa dokument som styrker uppdraget. Ej närvarande medlem kan lämna fullmakt till namngiven medlem, som dock högst kan företräda 15 (femton) andra medlemmar. Fullmakter kan inte överlåtas till tredje person.
Övrigt
Information om deltagande i lördagskvällens årsmötesmiddag samt övriga programpunkter finns i QTC alternativt via den årsmöteslänk som finns på: www.ssa.se eller direkt till arrangörens sida: www.sk5lw.com

Välkommen!
Styrelsen

SSA:s kansli
Print Friendly, PDF & Email
Share