Information från valberedningen i distrikt 0.

Valberedningen i distrikt-0 önskar ditt förslag på kandidater inför 2018-års distriktsmöte med val av distriktsledare på 2 år.

Kontakta gärna någon av oss i valberedningen via mail enligt nedan. För att vi ska kunna använda ditt förslag, så ber vi dig bifoga dina kontaktuppgifter. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av oss per telefon. Vi önskar ditt förslag senast 15 januari.

Tid och plats för kommande distriktsmöte meddelas av distriktsledare Ann Lundell/SM0ZEU.

Carl-Mikael Brännström     SA0AZS   Mail: sa0azs@horisont.net  Tel: 070-5949429
Magnus Danielsson             SA0MAD Mail:  sa0mad@ssa.se           Tel: 070-2411237
Robert Malmqvist               SM0TAE  Mail:  sm0tae@ssa.se            Tel:  070-5553849

För valberedningen i distrikt-0

Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)

274 total views, 0 views today

viceDL0 Sven-Erik
Print pagePDF page
Share


1,274,076 total views, 0 views today