IARU och Myndighetskontakter

Funktionen IARU och Myndighetskontakter är SSA:s officiella kontaktpersoner gentemot IARU och ansvarar även för samordning av föreningens internationella kontakter, kontakter med PTS, övriga myndigheter samt omvärldsbevakning. Funktionärerna rapporterar direkt till SSA:s ordförande.


Print pagePDF page
Share