190213 RAPPORT från Distriktsmöte i Norrköping.

SM5-möte i Norrköping. lördag 13 febr. 2016. Plats: Vidablickskyrkans samlingslokal. Det var Norrköpings Radioamatörer SK5BN som bjöd in oss.

  1. Möttes med kaffe o kanelbulle.
  1. Distriktsmötet, SM5BVV o SM5TJH blev omvalda som DL5 resp vice DL5.

Morgan berättade lite om hur arbetet fortskrider inom 5e  distriktet.

–  Rapport från SSAs styrelse, det var Jonas-5PHU, vice ordf.  som stod för lite info kring bl.a. callsigns, provfrågor, hur  provförfarande går till i fortsättningen där prov-förättare får  hjälp av DL eller någon annan person som DL har tillförordnat.

Möte har varit med SSM  (Strålsäkerhetsmyndigheten), nästa möte blir i mars och SSA, ESR o FRO är tillsammans på samma ”våglängd”. Vi får hoppas o tro att vi inte ska drabbas av några restriktioner framöver då vi vill använda våra radiostationer.

5 MHz bandet kommer vi att få ta del av from 1 jan 2018.

Ungdomssatsningen fortsätter från SSAs sida och där ungdomar mellan 12-25 år möjlighet att söka plats för resor som går till olika teststationer i Europa. SSA o IARU står för resor, mat o uppehälle.

1215 lunch lättare förtäring kaffe läsk, räkmacka/kötttbullemacka.

  1. SMHI repr. Anna Eronn, berättade lite om hur SMHI gör sina prognoser, Lite om hur åska bildas och hur olika moln bildas och att vi själva kan bilda oss en uppfattning om vad som kommer att hända! En intressant information som blev mycket uppskattat.

SM5OOU/Linus slog ett slag för JOTA Jamboree On The Air, uppmanade oss alla att ta kontakt i god tid med våra resp. scoutföreningar som finns på nästan alla större orter runt om i Sverige. Där har vi förmodligen den största möjligheten att kunna fånga upp ungdomar som kan bli intresserade av hamradio.

SM5YLG/Christopher och SA5BKE/Erik berättade om AMPRnet som håller på att byggas upp kring Norrköping. Detta kan liknas med ett WiFi-nät som vi har i det egna hushållet, men detta är utbyggt till deras APRS stationer, repeatrar och även KV-station, dvs medlemmarna kan fjärrstyra en IC-706 bl.a.

AMPRnet kommer på sikt att få en anslutning till SUNET och då erhålla en unik IP-adress som ligger i 44.x.x.x serien. Denna serie är avsedd för radioamatörer World-Wide. För närvarande kör dom en ”tunnel”  kontakt via bredbandsbolaget.

YLG o BKE berättade lite om deras senaste repeater som är en sk DMR-station, där kan man dela på en kanal, dvs. 2 gäng kan köra samtidigt utan att störa ut varandra. Vi fick även lyssna på kvaliteten och grabbarna tycker att DMR kvaliteten är lite bättre i jämförelse mot D-star.

Mötet avslutades runt 1530 med att Morgan/BVV tackade Norrköpings radioklubb för arrangemanget och att nästa SM5-möte kommer att bli i Västerås.

Jag räknade till 43 närvarande personer, Västerås, Enköping i norr Eskilstuna, Flen Katrineholm Norrköping Linköping Söderköping Motala men säkert fler, jag känner inte igen alla och som vanligt, dåligt med namnskyltar.

Presentation och från var vi närvarande kom ifrån, blev bortglömt, tyvärr.

Ja, lite kort resumé från SM5-mötet i Norrköping. 13 febr. 2016

/Tack Anders SM5BMK för rapporten.

SM5HIH Göran
Print pagePDF page
Share


1,289,856 total views, 0 views today