DL3, Hans Sodenkamp SM3GDT föreslås bli ordinarie i SSA:s styrelse

Hans Sodenkamp SM3GDT från Tallåsen i Hälsningland föreslås av valberedningen att bli ny ordinarie ledamot i SSA:s styrelse.

Hans Sodenkamp SM3GDT från Tallåsen i Hälsingland föreslås av valberedningen att bli ny ordinarie ledamot i SSA:s styrelse.

Hans Sodenkamp, SM3GDT, DL3 föreslås av en enhällig valberedning bli ordinarie ledamot av SSA:s styrelse. Hans bor i ett vit hus med blåa knutar i Letsbo Hälsingland. Hans är gift med Agneta, har 3 vuxna gifta döttrar, 6 barnbarn, 2 katter och en hund.

– Om jag inte kör radio leker jag med barnbarnen, rider till häst i skogen ibland och åker skidor från höjder och i längd, berättar han och tillägger: Ja och så behöver man ju ved till att värma upp huset under vintern också.

Hans presenterar sig själv så här:

”Född i Amsterdam Nederländerna. Byggde redan som tonåring en enrörsmottagare för att lyssna på utländska stationer. Arbetade som litograf och reprofotograf efter
studier på Grafiska Högskolan i Amsterdam. Att bli radioamatör verkade vara svårt då i Holland.

Efter att jag flyttade till Sverige 1965 ökade intresset och efter studier på kvällsgymnasiet i Jakobsberg i el-tele och datateknik blev jag 1974 SM0GDT T-amatör som många andra på den tiden. Blev medlem  i SK0CJ i Jakobsberg (senare också ordförande under 80 talet) och kämpade med telegrafi i en av Ing1:s utbildningssalar i Kungsängen. Chef radiosamband inom civilförsvaret blev jag också på 80 talet med övningar i att resa högmaster och med vistelser i bergrum.

Efter en tid med arbete på några stora grafiska företag i Stockholm som reprofotograf och scanneroperatör övergick jag till 3M Svenska AB för att sälja digitala provtryck och bildbehandlingssystem. Detta jobb fick jag tack vare att jag var radioamatör och grafiker för min blivande chef hade varit radiotelegrafist på fartyget ”Stockholm”.

De 15 åren innan pensioneringen har jag arbetat med  att sälja digital kameror för mikroskopi och optiska instrument för Hamamatsu Photonics Norden AB.

Efter en period av låg radioanvändning under 90 talet och flyttet sen till Letsbo fick jag bra hjälp av Delsbo Radioamatörer SK3PH med att komma ikapp den radiotekniska utvecklingen och lärde samtidigt känna många trevliga radioamatörer i trakten.

Jag har arbetat i snart 4 år som DL3 och besökt många klubbar i distriktet och har ofta ett föredrag med mig om hur man kan använda ny teknik ihop med radion.

Ny teknik och ungdomsverksamhet ligger mig varmt om hjärtat. Själv kör jag mest digitala moder på HF och deltar ofta i NAC-tester på VHF/UHF med SSB och CW. Håller också i SK3BR-nätet på söndag kvällar kl 21 där vi lyssnar på SSA-bulletinen och pratar om aktuella saker som rör hobbyn.

Jag hoppas att jag får fortsätta med denna trevliga hobbyn i många år till!”
73 de SM3GDT

SM7DZV Erik
Print pagePDF page
Share