Distriktsmöte

Härmed kallas medlemmarna till Distriktsmöte i 4 Distriktet den 24 Mars 2018

samling-10.00-1030 för kaffe och macka Mötet börjar 11.00

DL4-val den 24 mars

På distriktsmötet i Vålberg kommer val av distriktsledare för den kommande tvåårsperioden att förrättas. Distriktets valberedning består av undertecknad samt Bo, SM4SEF och Jan, SM4HFI. Valberedningens förslag är omval av Lars, SM4IVE.

På distriktsmötet kommer också valberedning att väljas för den kommande tvåårsperioden.

73 från Mats SM4EPR

Sammankallande i distriktsvalberedningen i fjärde distriktet

 

Efter mötet bjuder vi på enklare lunch

SM4GGC Stig kommer att hålla föredrag om Meteorscatter på 144 Mhz

Eventuellt kommer ett test i realtid att göras om vädret tillåter

Plats Älvenäs Bygdegård

Välkomna  de SK4IL  & SM4IVE DL4

DL4 (SM4IVE) Lars
Print pagePDF page
Share